Dünya üzerinde Apidae familyasına bağlı dört tür bal arısı
bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygın ve ekonomik önemi
bulunanı Apis mellifera türüdür. Dünya üzerinde ekonomik değeri
yüksek bal arısı ırkları İtalyan (A.m. ligustica), Karniyol (A.m.
carnica), Kafkas (A.m. caucasica), Avrupa esmer (A.m. mellifera)
ve Anadolu (A. m. anatoliaca) arıları ile düşük ekonomik değere
sahip Kıbrıs (A.m. cypria) ve Suriye (A.m. syriaca) arıları
oluşturmaktadır.
Ülkemizde yaygın olan Anadolu arısı esmer renkli ve küçük
yapılıdır. Kılıç ve Kalkan arısı olarak iki ayrı hattı bulunmaktadır.
Kılıç arılarının hırçın karakterli ve kovan giriş deliğine dikey
olarak petek ördüğü, Kalkan arılarının ise daha iyi huylu ve kovan
giriş deliğine paralel petekler ördüğü bilinmektedir. Son yıllarda
göçer arıcılık tipi yetiştiriciliğin yaygın olarak yapılması nedeniyle Anadolu arı ırkı diğer arılarla melezlenmiştir.
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ve ekonomik değeri yüksek
diğer arı ırkı Kafkas arısıdır. Anavatanı Orta Kafkasyadır.
Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinin sınır
bölgelerinde lokal formları koruma altına alınmıştır.

Share

You Might Also Like