Bal arılarının vücudu iskelet görevi de gören kitin tabakası ile örtülüdür. Arının vücudu sık kıllarla kaplıdır. Vücut; Baş, Thorax (Göğüs) ve Abdomen (Karın) olmak üzere üç ana kısımdan oluşur. Baş kısmında gözler, duyargalar ve beslenme organları bulunur. Arılarda başın yanlarında iki bileşik göz ile başın üst kısmında üç basit göz olmak üzere toplam beş adet göz bulunur. Bileşik gözler arı bireylerine göre değişen sayıda basit gözlerden oluşmuştur. Ana arıda 3.900, işçi arıda 6.300 ve erkek arıda 13.000 adet ommatidium bulunur. Duyargalar bir çift olarak başın ön orta kısmında bulunur. Arıların koku ve tad alma, dokunma, sıcaklık, rüzgar hızı ve yönünü algılama organı olarak görev yapmaktadır. Bir çift kas ile gövdeye bağlanan duyargalar her yöne hareket edebilirler. Duyargalar ana ve işçi arılarda 12, erkek arılarda 13 parçadan oluşur. Bunların üzeri duyu algılama noktaları ve kıllarla kaplıdır. Bal arılarında üst dudak, bir çift üst çene, bir çift alt çene ve alt dudaktan oluşan ağız kısmı yalayıcı emici tiptedir. İşçi arılar üst çenelerini polen toplanmasında, bir maddeyi veya cismi tutup kavramada ve mum işleme işleminde kullanır. Alt çene ve alt dudak birleşerek hortum şeklindeki dili oluşturur. Dil bal özü ve sıvı maddeleri emmede kullanılır. Kullanma anında uzun bir tüp şeklini alan hortum, kullanılmadığı zaman kıvrılarak başın alt arka kısmına çekilir. İşçi arılarda başın iki yanında salkım şeklinde arı sütü salgılayan salgı bezleri vardır.

Arılarda thorax, ayak ve kanatların çıkış noktası olan ve içerisi kaslarla dolu olan hareketsiz kısmını oluşturur. Bal arılarında göğüs; ön göğüs, orta göğüs, son göğüs ve propodeum olmak üzere dört kısımdan oluşur. Ön göğüste bir çift ön bacak; orta göğüste bir çift orta bacak ve ön kanatlar ile son göğüste bir çift arka bacak ve bir çift arka kanat bulunur. İşçi arılarda her biri 6 segmentten oluşan üç çift bacak vardır.

Arıların karın kısmında sindirim ve üreme organları ile balmumu bezleri, koku bezleri ve iğne bulunur. Abdomenin 4, 5, 6 ve 7. segmentlerinin alt kısmında balmumu salgı bezleri ile 7. segmentin üst kısmında koku salgı bezi bulunmaktadır. Ana ve işçi arılarda abdomenin sonunda zehir kesesi ve iğne yer alır. İğne savunma amaçlı kullanılır. İşçi arı iğnesi üzerinde 9 adet geriye dönük çıkıntı bulunur ve bir kez kullanılabilir. Arı sokması sonrası iğne zehir kesesi ile sokulan yerde kalır ve işçi arı 1-1,5 saat içersinde hayatını kaybeder. Ana arıda iğne daha düz yapıda ve 5 çift geriye dönük çıkıntı içerir. Ana arı, iğnesini sokulan yerden çekebilmektedir. Ana arı iğnesini kendine rakip ana arılara karşı kullanır. Erkek arıda iğne yoktur.

You Might Also Like