Arıcılıkla uğraşan kişilerin arıcılık bilgi ve deneyimine sahibi olması gerekir. Arının morfolojik, fizyolojik ve davranış özelliklerini ve isteklerini bilerek hareket etmesi; koloni yönetimi, arıların taşınması, arı hastalık ve zararlıları, nektar ve polen veren bitki kaynakları, mücadele ilaçlarının zararları, allerji, arı ürünleri üretim teknikleri, ekipman seçimi ve kullanacağı arı ırkı konularında yeterli bilgiyi kazanmalıdır. Bu nedenle arıcının belirli eğitimden geçmiş ve öğrendiklerini uygulamaya aktarma becerisinde olması gerekir. Arıcılar kovanları hakkında bilgi sahibi olmalı ve kayıt tutmalıdır. Koloninin ana arısı, hastalıkları, yavru, bal ve polen durumunu yıl boyunca toplamalıdır.

Ayrıca arıcılığa başlamadan önce arıcılık yapacak olan kişilerin bir sağlık kurumuna giderek arı zehirine karşı allerjisi olup olmadığının test edilmesi gerekmektedir. Test sonucunda allerji olmadığı sonucu çıksa bile arılıkta bir ecza dolabında acil hallerde kullanılmak üzere allerjiye karşı ilk yardım amacıyla ilaçların bulundurulması gereklidir.

You Might Also Like