Arıcılık, yoğun bir emek ve zaman isteyen bir iş olmasına karşın günümüzde arıcılık teknolojisinde yaşanan gelişmelerle yapılması gerekli faaliyetler daha kolay yapılabilmektedir. Kovan: Arıcılıkta en önemli çalışma materyali kovandır. Arıcılığın gelişim sürecinde ilkel ve geçit kovan tipleri geliştirilmiş olmakla birlikte, günümüzde yönetimi ve taşınması kolay Langstroth ve Dadant tipi modern kovanlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Modern kovan kullanmanın sağlayacağı yararlar:

1-Kovan ölçüleri arıların biyolojik çalışma isteklerine uyumludur.
2-Kovanların açılıp kapanması kolaydır.
3-Koloni yönetiminde kolaylık sağlar.
4-Bir koloniden diğerine çerçeve aktarımını kolaylaştırmaktadır.
5-Kuluçka ve bal üretimi için geniş alanlar oluşturulabilmektedir.
6-Bal hasadı, ana arı ve kuluçkaya zarar vermeden yapılır.
7-Bal üretimi yüksek olabilmektedir (40-60 kg).
8-Değişik ürünlerin üretimine olanak tanımalıdır.
9-Arı hastalık ve zararlıları ile savaşım yapılabilmektedir.
10-Modern kovanlar ile kısa sürede çok iş yapılabilmektedir.
11-Langstroth kovanlar, iklimi sıcak, kurak olan ve gezginci arıcılığın yoğun yapıldığı bölgeler için; Dadant kovanlar, kışları ağır geçen ve sabit arıcılık yapılan bölgelere daha uygundur. Modern kovan; dip tablası, kuluçkalık, ballık, çerçeveler, örtü tahtası ve kovan kapağından oluşur. Langstroth kovanda kuluçkalık ve ballık uzunluk, genişlik ve yükseklik açısından aynı ölçülerde ve 10’ar çerçeveye; Dadant tipi kovanlarda ballık kuluçkalığın yarısı yüksekliğinde ve 12’şer çerçeveye sahiptir.

You Might Also Like