Arıcılık Malzemelerinin Temini

Arıcılık, yoğun bir emek ve zaman isteyen bir iş olmasına karşın günümüzde arıcılık teknolojisinde yaşanan gelişmelerle yapılması gerekli faaliyetler daha kolay yapılabilmektedir. Kovan: Arıcılıkta en önemli çalışma materyali kovandır. Arıcılığın gelişim sürecinde ilkel ve geçit kovan tipleri geliştirilmiş olmakla birlikte, günümüzde yönetimi ve taşınması kolay Langstroth ve Dadant tipi modern kovanlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Modern kovan kullanmanın sağlayacağı yararlar: 1-Kovan ölçüleri arıların biyolojik çalışma isteklerine uyumludur. 2-Kovanların açılıp kapanması kolaydır. 3-Koloni yönetiminde kolaylık sağlar. 4-Bir koloniden diğerine çerçeve aktarımını kolaylaştırmaktadır. 5-Kuluçka ve bal üretimi…

Arıcılıkta Teknik Bilgi ve Deneyim

Arıcılıkla uğraşan kişilerin arıcılık bilgi ve deneyimine sahibi olması gerekir. Arının morfolojik, fizyolojik ve davranış özelliklerini ve isteklerini bilerek hareket etmesi; koloni yönetimi, arıların taşınması, arı hastalık ve zararlıları, nektar ve polen veren bitki kaynakları, mücadele ilaçlarının zararları, allerji, arı ürünleri üretim teknikleri, ekipman seçimi ve kullanacağı arı ırkı konularında yeterli bilgiyi kazanmalıdır. Bu nedenle arıcının belirli eğitimden geçmiş ve öğrendiklerini uygulamaya aktarma becerisinde olması gerekir. Arıcılar kovanları hakkında bilgi sahibi olmalı ve kayıt tutmalıdır. Koloninin ana arısı, hastalıkları, yavru, bal ve polen durumunu…

Arılarda Su Toplama

Arılar kovan nemi ve sıcaklığını düzenleme, larva beslemede ve balın yumuşatılmasında suya gereksinim duyarlar. Arılar su taşımada bal midesini kullanırlar. Koloninin günlük su gereksinimi 250 gramdır. Bir işçi arı her seferinde 50 mg su taşıyabilir. Arının su alma süresi 1 dk olup günde 50-100 sefer yapabilmektedir.

Arılarda Propolis Toplama

Propolis bitkilerin taze sürgün ve tomurcuklardan arıların topladıkları reçineli bir maddedir. Kovanı soğuktan korumak amacıyla delik, çatlakların kapatılmasında, uçuş deliklerinin daraltılmasında kullanılır. Özellikle erken ilkbahar ve sonbaharda toplanmaktadır. İşçi arılar ağız yardımıyla bitkiden aldıkları propolisi polen sepeti ile kovana getirirler. Bir arı bir seferde yaklaşık 10 mg propolis kovana getirebilir.

Arılarda Polen Toplama

Polen arılar tarafından sabah erken saatlerde toplanır. Çiçeğe konan arı vücuduna bulaşan çiçek tozlarını dilleri, ön ve orta ayaklarını kullanarak topak haline getirmekte ve arka bacaklardaki polen sepetine yerleştirerek kovana taşımaktadır. Polen yüküyle kovana dönen arı, petek üzerinde bir süre yürür ve polen kaynağının yerini diğer arılara bildirir. Arı polen yükünü bırakmadan önce petek gözüne başını sokarak kontrol eder, orta ve arka bacaklarını petek gözü içine sarkıtarak poleni göze bırakır. Arılar kovana polen taşımak için günde 5-20 sefer yapmakta ve her seferinde 10-30 mg…

Arılarda Nektar Toplama

İşçi arılar koloni gereksinmesinin karşılanması için çiçeklere yönelirler. Nektar toplama; mevsime, hava sıcaklığına, bitki çeşidine, çiçekteki şeker yoğunluğuna ve nektar kaynağının uzaklığına bağlı olarak değişmektedir. Bitki kaynağı kovandan uzaklaştıkça arıların uçuş süresi, uçuş seferi ve kovana getirdiği nektar miktarı azalmaktadır. Arılar 13.7 km uzaklıklardan nektar toplayabilmelerine karşı en ekonomik yararlanma uzaklığı kovandan 800 m uzaklıktaki alandır. Nektar toplayan bir arı günde 10-24 sefer yapmakta ve her seferinde bal midesinin alabildiği (70-85 mg) nektarın yaklaşık 40-50 mg’nı koloniye getirebilmekte, gerisini enerji olarak yolda tüketmektedir. Tarlacı…

Erkek Arının Yapısı ve Görevi

Arı ailesinin en iri ve tombul bireyi erkek arılardır. Boyu ana arılardan kısa fakat işçi arılardan daha uzundur. Döllenmemiş yumurtadan erkek arılar oluşur. Kolonide erkek arı sayısı oğul verme döneminde artış gösterir. Yaşam süreleri 5-7 aydır. Kolonide başlıca görevi ana arıyı döllemektir. Erken ilkbahar ve sonbaharda yavru petekleri üzerinde larvaların ısınmasını sağlarlar. Ancak çok fazla bal tüketmeleri nedeniyle oğul mevsiminden sonra işçi arılar tarafından öldürülerek kovan dışına atılırlar. Erkek arıların iğneleri olmadığı için kendilerini tehlikelerden koruyamazlar. Nektar ve polen toplamak için gerekli organları gelişmediği…

İşçi Arının Yapısı ve Görevi

Kolonide sayıca en fazla bulunan bireylerdir. Dişi olmalarına karşın üreme organları ve çiftleşme yetenekleri yoktur. Koloninin tüm işlerinden sorumlu olduklarından içgüdüsel ve yapısal yönden ana ve erkek arılardan farklıdırlar. Koloninin yapı olarak en küçük bireyidir. Vücutları tüy ve sert kıllarla kaplıdır. Ana arının ve larvaların beslenmesi için salgı bezlerinden arı sütü, nektarı bala dönüştürebilmek için invertaz enzimi üretirler. Nektar taşımak için geniş bir bal midesine, polen taşımak için arka ayaklarında polen sepetçiklerine, balmumu üretmek için balmumu salgı bezlerine, nektar ve su kaynakları ile oğulun…

Ana Arının Yapısı ve Görevi

Ana arı kolonide düzen ve sürekliliği sağlar. Kovan içinde normal koşullarda bir tane bulunur. Ana arı döllenmiş yumurtadan oluşan dişi bireydir. Yumurtlama yeteneği en üst düzeydedir. Buna karşın yavrularına bakma ve besleme yeteneğine sahip değildir. Ana arının beslenme, bakım ve temizliklerini işçi arılar yaparlar. Vücut yapısı ince ve uzun, rengi işçi ve erkek arılara oranla daha açık, parlak ve canlıdır. Vücut uzunluğuna göre kanatları kısa olduğundan uçma yeteneği azdır. Ana arılar yaşamları boyunca sadece çiftleşme ve koloninin oğul vermesi sırasında uçarlar. Ana arılarda polen…

BAL ARILARININ YAPISI

Bal arılarının vücudu iskelet görevi de gören kitin tabakası ile örtülüdür. Arının vücudu sık kıllarla kaplıdır. Vücut; Baş, Thorax (Göğüs) ve Abdomen (Karın) olmak üzere üç ana kısımdan oluşur. Baş kısmında gözler, duyargalar ve beslenme organları bulunur. Arılarda başın yanlarında iki bileşik göz ile başın üst kısmında üç basit göz olmak üzere toplam beş adet göz bulunur. Bileşik gözler arı bireylerine göre değişen sayıda basit gözlerden oluşmuştur. Ana arıda 3.900, işçi arıda 6.300 ve erkek arıda 13.000 adet ommatidium bulunur. Duyargalar bir çift olarak…

Arıcılık nedir? Açıklamasına Bakalım

insanlığın var oluş süreci kadar eski olan arıcılık her çağda insanların dikkatini çekmiştir. Arılardan elde edilen ürünlerin insan sağlığı üzerine olumlu etkilerinin gözlemlenmesi ise arılara olan ilgiyi artırmıştır. Bugün gelinen noktada arıcılık sektörü büyük bir gelişme göstererek insan yaşamında yerini almıştır. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinde apiterapi sektörünün gelişmesi arıcılığın ulusal ekonomilerindeki payını artırmıştır. Ülkemizde ise arıcılık sektörü son yıllarda gezginci arıcılığın yaygınlaşmasına paralel olarak gelişme göstermiştir. Küreselleşme sürecine paralel olarak ekonomik faaliyetlerin artması ve çeşitlenmesine bağlı olarak da ürün çeşitliliğinin yaşanması sektörde bir hareketliliğe neden…

TARİHTE ARICILIK

Arıcılığın tarihçesi onbinlerce yıl öncesine kadar gitmektedir. MÖ 7000 yıllarında İspanya’da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan arı resim ve fosilleri insanların doğal yaşamda bulunan arılardan yararlanıldığını göstermektedir. İlk insanlar ağaç kovuğu ve kaya oyuklarına yerleşen arıları öldürerek, balını almışlardır. Arının ilk kültüre alındığı yer Mısırdır. Milattan 4000 yıl önce Mısır’da bal, vergi ödemede, diğer malların satın alınmasında bir değişim materyali olarak kullanılmıştır. Mezopotamya’da yaşayan Sümerliler Milattan 3000 yıl önce balı bir ilaç olarak kullanmışladır. Milattan 2000 yıl önce Babil yazıtlarında Hint dinsel metinlerinde ve Mısır’ın…